mei 23, 2023

Eerste Kamer stemt in met pandemiewet

mei 23, 2023

Vandaag, 23 mei 2023, stemde de Eerste Kamer in met de eerste tranche wetswijziging van de Wet publieke gezondheid (Wpg) – ook wel de pandemiewet genoemd.

Helaas. Dit is een van de redenen waarom wij ons in 2020 verenigd hebben. Wij voelden de noodzaak om ons vanuit medisch-ethisch perspectief uit te spreken over het opleggen van vrijheidsbeperkende, generieke maatregelen die de volksgezondheid op vele vlakken bepaald geen goed deden. En wij verbonden ons omdat verplichte testen, medische toegangsbewijzen en indirecte dwang bij medische interventies, alle zonder bewezen medische noodzaak óf nut, tegen onze morele en ethische standaarden als artsen en zorgprofessionals ingingen.

Deze wet stelt artsen voor de nodige duivelse dilemma’s en er zijn ernstige bezwaren tegen aan te voeren – het is een nachtmerrie die waarheid wordt. De implicaties zijn verregaand en halen de besluitvorming weg uit de spreekkamer waar die thuishoort.

In aanloop naar deze stemming is er onder de bevolking veel bewustwording gegroeid over de zin en onzin van de maatregelen. We kunnen nu alleen maar hopen dat deze wet vooral een dode letter zal blijven die te zijner tijd weer wordt geschrapt.

Ook zijn er sterke kritische netwerken ontstaan die het wetgevingsproces op de voet zullen blijven volgen en zo nodig maatregelen juridisch zullen aanvechten. We bedanken hiervoor in ieder geval De Vierde Golf, de Biomedische Rekenkamer, het NTG en vele anderen die steeds hun kritisch geluid hebben laten horen.

We roepen alle artsen en andere zorgprofessionals op om niet klakkeloos opdrachten en protocollen te volgen, maar om vooral zelf kritisch na te blijven denken en je te verdiepen in wat er gaande is – ook buiten je vakgebied – op het moment dat je wordt geacht mee te werken aan of te adviseren over medische handelingen waarvan het medisch nut en de noodzaak onbekend of afwezig zijn.

Wij zullen verder bouwen aan een sterk netwerk van professionals die lichamelijke integriteit en zelfbeschikkingsrecht zoveel mogelijk eerbiedigen en beschermen.

Verdiep je en sluit je aan.
Vanaf nu is dat meer nodig dan ooit.

We schreven eerder over de Wpg:

Spread the love

Steun ons, word vriend!
Vindt u de artikelen van Artsen Collectief waardevol? Word dan vriend. Gratis! Als vriend krijgt u onze maandelijkse nieuwsbrief, kunt u suggesties doen aan ons redactieteam en blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen!
Samen staan we sterker. Van angst terug naar vertrouwen!

Disclaimer: Het Artsen Collectief is niet verantwoordelijk voor de inhoud op de genoemde pagina’s van externen waar naar verwezen wordt. Het delen van een pagina betekent niet dat het Artsen Collectief alle opvattingen deelt. Het Artsen Collectief ondersteunt het inwinnen en delen van (medische) informatie zonder censuur om een open gesprek / wetenschappelijke discussie te stimuleren.