• ondersteund door 31.592 vrienden
 • waarvan 2.080 geverifieerde medici

Wat wij doen? We zoeken de open dialoog op basis van onderbouwde inzichten

Afgelopen acties:

 1.  24 mei 2021 – We stuurden een brief naar de leden van de Eerste Kamer over ‘Tijdelijke wet testbewijzen’: “Als medici roepen wij u, als de leden van de eerste kamer, op om over meer dan 1 nacht ijs te gaan, voorliggende wet is medisch en ethisch gezien onacceptabel, onnodig en ronduit gevaarlijk voor de volksgezondheid in zijn gehele breedte.”
 2. 10 mei 2021 – We organiseerden een grote zoom sessie met bijna tweehonderd medisch professionals, aangesloten bij onze stichting. Tijdens dit overleg zijn tien regiogroepen gevormd om de impact van het Artsen Collectief te vergroten. Professor klinische psychologie, Mattias Desmet, hield een voordracht die zeer tot overpeinzingen aanzette. ‘Ook in een crisis moet de wetenschap open staan voor kritisch debat’
 3. 20 april 2021 – We schreven het opiniestuk Massaal testbeleid, hoe het anders kan.
 4. 16 april 2021 – Open de sportscholen vandaag nog! Dit bepleiten sportscholen, fitnesscentra en het Artsen Collectief in de gezamenlijke campagne Sportscholenopen.nl
 5. 13 maart 2021persbericht ‘Vaccinatiepaspoort’ leidt tot medische apartheid, massavaccinatie tegen SARS-CoV-2 onverantwoordelijk en niet nodig. Hierin betoogt het Artsen Collectief dat er zowel medische als ethische bezwaren zijn tegen het door de overheid gewenste vaccinatiepaspoort. Het ANP weigerde dit persbericht.
 6. 12 maart 2021 – namens het Artsen Collectief gaven Gio Meijer en Jan Vosters een presentatie over de coronacrisis en de visie van het Artsen Collectief daarover bij de Rotaryclub Den Haag Noord.
 7. 10 maart 2021 – Hannah Visser, infectioloog en bestuurslid van het Artsen Collectief, was te gast in de podcast ‘Op z’n kop’ van Marianne Zwagerman. Een kritische podcast over massavaccinatie. Je kunt de podcast hier beluisteren.
 8. 5 maart 2021 – de eerste Q&A van het Artsen Collectief op Clubhouse. Met meer dan 100 deelnemers en mooie vragen was dit een geslaagde aftrap van een communicatievorm, die wij zeker vaker gaan gebruiken.
 9. 4 maart 2021 – gesprek met ondervoorzitter Mr. Jan-Peter Loof en beleidsadviseur Jonneke Naber van het College voor de Rechten van de Mens. Naar aanleiding van de brief van 3 februari heeft  een delegatie van het bestuur van het Artsen Collectief een interessante en open dialoog gehad over thema’s op het snijvlak van volksgezondheid, gezondheidsrecht en mensenrechten. De conclusie van het College was dat wij hen een nieuw perspectief boden op een aantal lopende zaken en dat zij hun medewerkers in de toekomst meer zullen wijzen op ons bestaan en onze website. Een goed begin waar wij graag nog een vervolg aan zien. Een verslag van dit gesprek vind je hier.
 10. 1 maart 2021 – lancering van de video ‘ik twijfel’, een video om artsen aan te sporen na te denken over de gevolgen van het huidige beleid en hun eigen verantwoordelijkheid daarin. Deze actie resulteerde in de meest trending hashtag #iktwijfel en in de aanmelding van honderden medisch specialisten en sympathisanten bij het Artsen Collectief.
 11. 22 februari 2021 – persbericht ‘Massaal (snel)testen medisch gezien onacceptabel – Honderden artsen staan op tegen strategie Hugo de Jonge’. Het Artsen Collectief vindt het massaal (snel)testen van de bevolking onacceptabel. Een sneltest/PCR-test meet geen virussen. Deze testen kan alleen na beoordeling van gezondheidsklachten door een arts een extra check zijn. Meer niet. Het testen van mensen zonder klachten is dan ook zeer onverstandig. Het Artsen Collectief pleit in het persbericht voor het overstappen op een beleid waarbij gezonde mensen hun vrijheid terugkrijgen en kwetsbare mensen op basis van vrijwilligheid zo goed mogelijk bescherming wordt geboden.
 12. 18 februari 2021 In een interview in Medisch Contact vertelt Evelien Peeters over de ontwikkeling en de speerpunten van het Artsencollectief.
 13. 6 februari 2021 – persbericht ‘Testbeleid: hoe het anders kan én moet’. In dit bericht verwelkomt het Artsen Collectief de uitspraak van Premier Rutte van een dag eerder dat testen alleen bij klachten nuttig is en roept het Artsen Collectief de overheid op om tot een nieuw testbeleid beleid te komen.
 14. 3 februari 2021 – persbericht ‘Artsen Collectief pleit voor directe en onvoorwaardelijke opening van scholen’. Dit persbericht kwam naar aanleiding van het besluit van het kabinet van 2 februari over de voorwaarden voor het heropenen van de basisscholen.
 15. 3 februari 2021 – brief naar het College voor de Rechten van de Mens, met het verzoek tot een gesprek over de vrijheidsbeperkende coronamaatregelen. Het Artsen Collectief schrijft onder meer: “In onze ogen is er sprake van een systeemfout waarbij de factoren proportionaliteit, subsidiariteit en begrenzing steeds verder af komen te staan van een gerechtvaardigde inbreuk op de fundamentele mensenrechten.” Het College voor de Rechten van de Mens heeft op 8 februari jl. bevestigd het bericht te hebben ontvangen en heeft beloofd ons met de relevante medewerker in contact te brengen.
 16. Artsen uit het Artsen Collectief werken geregeld samen aan stukken met het ‘Regenboogteam’: een multidisciplinaire gelegenheidsformatie van hoogleraren, bedrijfskundigen, juristen, artsen en anderen. Zij hebben de Minister van VWS en de Tweede Kamer op 24 december jl. een brief gestuurd met 24 vragen over de coronavaccins en -vaccinatie. Gezien het grote maatschappelijke belang hebben ook de lokale – en provinciale volksvertegenwoordigers een kopie ontvangen. Hierbij de brief.
 17. 4 december 2020 – Samenwerking met HerstelNL, een groep van artsen, economen en andere beleidsonderzoekers en wetenschappers die de overheid oproepen om tot beter coronabeleid te komen en het coronabeleid met meer vrijheid door te rekenen. De oproep werd besproken bij nl, Hart van Nederland, RLT-Z en Beau. En hieruit is onder andere bij ESB het artikel ‘Verzwaring lockdown raakt kwetsbare werkenden hard’ verschenen.
 18. 2 december 2020 – Brief aan medische platforms en beroepsverenigingen waaronder KNMG, FMS, niv, en VVAA. De brief beschrijft de belangrijkste pijnpunten van het huidige Corona-beleid (pcr, asymptomaten, immuniteit, nevenschade) en vraagt vanuit daar om een gesprek op inhoud. We wachten nog op reacties. 
 19. 25 november 2020 – Bijdrage aan Retraction Paper, (verzoek om terugtrekken van het Corman-Drosten artikel, dat de basis vormt voor de wereldwijd gebruikte PCR-test) Vanuit een groep internationale wetenschappers, gestuurd aan Eurosurveillance.
 20. 22 november 2020 – Medewerking aan documentaire van DOCSFAIR – The system. In deze documentaire probeert Nico Sloot, een internationale ondernemer, samen met wetenschappers, artsen en deskundigen antwoorden te vinden op de vragen rondom het corona-virus. Hoe gevaarlijk is dit virus? Hoe ziet onze toekomst eruit? Staan de huidige maatregelen wel in verhouding met de risico’s van het virus? En wat voor impact heeft dit op onze maatschappij?
 21. 2 november 2020 – Bijdrage aan brief vanuit het Regenboogteam aan het kabinet aangaande de mondkapjesplicht. In deze brief wordt gesteld dat de mondkapverplichting niet voldoet aan de vereisten van noodzakelijkheid, proportionaliteit en subsidiariteit, zoals van een wettelijke regeling verwacht mag worden.
 22. 8 september 2020 – Bijdrage aan een brief vanuit het Regenboogteam aan de leden van de Tweede Kamer over de Tijdelijke wet maatregelen covid-19. In deze brief werden onder meer vragen gesteld over de noodzaak en proportionaliteit van de maatregelen.
 23. 11 augustus 2020 – Brief aan de leden van de Tweede Kamer, waarin wij hen opriepen zich onafhankelijk en kritisch te blijven informeren en de vragen te stellen die zij als deel van de democratische rechtstaat behoren te stellen.
 24. 30 juni 2020 – Brandbrief over coronamaatregelen . Deze brandbrief werd ondertekend door bijna 3000 artsen en medisch professionals en meer dan 20.000 bezorgde burgers. De grote steun zorgde ervoor dat de brandbrief veel besproken werd in media en politiek.

Structurele acties en activiteiten:

 1. Er zijn werkgroepen over de volgende onderwerpenNevenschade. Angst en ethiek. Testbeleid. Transmuraal / eerste lijn. Behandeling. Vaccins. Kwetsbaren. Mondkapjes. Immuniteit. Cijfers in perspectief. Nieuws updates. Website /inbox. Administratie / Financieel.
  Werkgroepen verbinden en zorgen voor snellere output en updates per onderwerp. Werkgroepen functioneren autonoom. Iemand van het Algemeen Bestuur is steeds betrokken en deelt content met het bestuur ter beoordeling voor de website.
 2. Regiogroepen met medisch professionals zijn gevormd om de impact van het Artsen Collectief te vergroten en de verbinding met andere artsen op te zoeken.
 3. Pilotproject vroegbehandeling Covid-19 samen met de Stichting Mijn Data Onze Gezondheid. Dit project behelst de vroege behandeling van Covid-19 patiënten bij de huisarts. De effecten van de behandeling wordt gedocumenteerd door middel van zogenaamde ‘citizen science’. Dit is een vorm van wetenschap mede gebaseerd op door patiënten vrijwillig aangeleverde data. Bewijsgaring vindt tijdens de behandeling plaats en de analyse is achteraf. Voorwaarde is dat de gebruikte middelen veilig zijn.
 4. Ronde tafel gesprekken explorerend naar gezamenlijke doelen
 5. Periodieke nieuwsbrief richting medici en sympathisanten om onze standpunten en activiteiten te delen en mensen te informeren over de ontwikkelingen.
 6. Schrijven van nieuwsartikelen, opinieartikelen en persberichten met als doel met elkaar in gesprek te gaan op basis van goed onderbouwde en onafhankelijk onderzochte feiten. 
 7. Samenwerkingsverbanden 
  – Uitbouwen samenwerkingsalliantie met HERSTEL-NL
  – Alliantie opbouwen met de Belgische artsen van de ‘omgekeerde lockdown’
  – Stichting Mijn Data Onze Gezondheid is de non-profit stichting achter het concept Citizen science. Dit is een pragmatische vorm van bewijsgaring met een actieve rol voor de patiënt. Deze vorm is zeer geschikt voor een pandemie, waar de urgentie op behandelen hoog is.
  – We werken samen met steeds meer partners. Recent is het Jeugdhulp Collectief gelanceerd en binnenkort zal het juridische collectief ‘Vrijheidsjuristen’ live gaan.
  Als Artsen Collectief hebben we geregeld partneroverleg met groepen als Zorgmedewerkers Verenigd, Herstel-NL, Blue Truth, de verenigde predikanten, de snel groeiende groep bezorgde studenten, Wij de Ouders, BeUnited (38.000 MKB bedrijven die ook onlangs een noodkreet aan de politiek stuurden) en de mensen van ‘Keuze Vrij Bij Mij’.
  Samen met hen proberen we gezamenlijke normen en waarden te formuleren die ons allen verbinden en ondanks verschillen kunnen laten samengaan in de wens tot een leven in vrijheid, waardigheid en liefde.

Wat we hebben gedaan

 1. 20 april 2021 – We schreven het opiniestuk Massaal testbeleid, hoe het anders kan.
 2. 16 april 2021 – Open de sportscholen vandaag nog! Dit bepleiten sportscholen, fitnesscentra en het Artsen Collectief in de gezamenlijke campagne Sportscholenopen.nl
 3. 13 maart 2021persbericht ‘Vaccinatiepaspoort’ leidt tot medische apartheid, massavaccinatie tegen SARS-CoV-2 onverantwoordelijk en niet nodig. Hierin betoogt het Artsen Collectief dat er zowel medische als ethische bezwaren zijn tegen het door de overheid gewenste vaccinatiepaspoort. Het ANP weigerde dit persbericht.
 4. 12 maart 2021 – namens het Artsen Collectief gaven Gio Meijer en Jan Vosters een presentatie over de coronacrisis en de visie van het Artsen Collectief daarover bij de Rotaryclub Den Haag Noord.
 5. 10 maart 2021 – Hannah Visser, infectioloog en bestuurslid van het Artsen Collectief, was te gast in de podcast ‘Op z’n kop’ van Marianne Zwagerman. Een kritische podcast over massavaccinatie. Je kunt de podcast hier beluisteren.
 6. 5 maart 2021 – de eerste Q&A van het Artsen Collectief op Clubhouse. Met meer dan 100 deelnemers en mooie vragen was dit een geslaagde aftrap van een communicatievorm, die wij zeker vaker gaan gebruiken.
 7. 4 maart 2021 – gesprek met ondervoorzitter Mr. Jan-Peter Loof en beleidsadviseur Jonneke Naber van het College voor de Rechten van de Mens. Naar aanleiding van de brief van 3 februari heeft  een delegatie van het bestuur van het Artsen Collectief een interessante en open dialoog gehad over thema’s op het snijvlak van volksgezondheid, gezondheidsrecht en mensenrechten. De conclusie van het College was dat wij hen een nieuw perspectief boden op een aantal lopende zaken en dat zij hun medewerkers in de toekomst meer zullen wijzen op ons bestaan en onze website. Een goed begin waar wij graag nog een vervolg aan zien. Een verslag van dit gesprek vind je hier.
 8. 1 maart 2021 – lancering van de video ‘ik twijfel’, een video om artsen aan te sporen na te denken over de gevolgen van het huidige beleid en hun eigen verantwoordelijkheid daarin. Deze actie resulteerde in de meest trending hashtag #iktwijfel en in de aanmelding van honderden medisch specialisten en sympathisanten bij het Artsen Collectief.
 9. 22 februari 2021 – persbericht ‘Massaal (snel)testen medisch gezien onacceptabel – Honderden artsen staan op tegen strategie Hugo de Jonge’. Het Artsen Collectief vindt het massaal (snel)testen van de bevolking onacceptabel. Een sneltest/PCR-test meet geen virussen. Deze testen kan alleen na beoordeling van gezondheidsklachten door een arts een extra check zijn. Meer niet. Het testen van mensen zonder klachten is dan ook zeer onverstandig. Het Artsen Collectief pleit in het persbericht voor het overstappen op een beleid waarbij gezonde mensen hun vrijheid terugkrijgen en kwetsbare mensen op basis van vrijwilligheid zo goed mogelijk bescherming wordt geboden.
 10. 18 februari 2021 In een interview in Medisch Contact vertelt Evelien Peeters over de ontwikkeling en de speerpunten van het Artsencollectief.
 11. 6 februari 2021 – persbericht ‘Testbeleid: hoe het anders kan én moet’. In dit bericht verwelkomt het Artsen Collectief de uitspraak van Premier Rutte van een dag eerder dat testen alleen bij klachten nuttig is en roept het Artsen Collectief de overheid op om tot een nieuw testbeleid beleid te komen.
 12. 3 februari 2021 – persbericht ‘Artsen Collectief pleit voor directe en onvoorwaardelijke opening van scholen’. Dit persbericht kwam naar aanleiding van het besluit van het kabinet van 2 februari over de voorwaarden voor het heropenen van de basisscholen.
 13. 3 februari 2021 – brief naar het College voor de Rechten van de Mens, met het verzoek tot een gesprek over de vrijheidsbeperkende coronamaatregelen. Het Artsen Collectief schrijft onder meer: “In onze ogen is er sprake van een systeemfout waarbij de factoren proportionaliteit, subsidiariteit en begrenzing steeds verder af komen te staan van een gerechtvaardigde inbreuk op de fundamentele mensenrechten.” Het College voor de Rechten van de Mens heeft op 8 februari jl. bevestigd het bericht te hebben ontvangen en heeft beloofd ons met de relevante medewerker in contact te brengen.
 14. Artsen uit het Artsen Collectief werken geregeld samen aan stukken met het ‘Regenboogteam’: een multidisciplinaire gelegenheidsformatie van hoogleraren, bedrijfskundigen, juristen, artsen en anderen. Zij hebben de Minister van VWS en de Tweede Kamer op 24 december jl. een brief gestuurd met 24 vragen over de coronavaccins en -vaccinatie. Gezien het grote maatschappelijke belang hebben ook de lokale – en provinciale volksvertegenwoordigers een kopie ontvangen. Hierbij de brief.
 15. 4 december 2020 – Samenwerking met HerstelNL, een groep van artsen, economen en andere beleidsonderzoekers en wetenschappers die de overheid oproepen om tot beter coronabeleid te komen en het coronabeleid met meer vrijheid door te rekenen. De oproep werd besproken bij nl, Hart van Nederland, RLT-Z en Beau. En hieruit is onder andere bij ESB het artikel ‘Verzwaring lockdown raakt kwetsbare werkenden hard’ verschenen.
 16. 2 december 2020 – Brief aan medische platforms en beroepsverenigingen waaronder KNMG, FMS, niv, en VVAA. De brief beschrijft de belangrijkste pijnpunten van het huidige Corona-beleid (pcr, asymptomaten, immuniteit, nevenschade) en vraagt vanuit daar om een gesprek op inhoud. We wachten nog op reacties. 
 17. 25 november 2020 – Bijdrage aan Retraction Paper, (verzoek om terugtrekken van het Corman-Drosten artikel, dat de basis vormt voor de wereldwijd gebruikte PCR-test) Vanuit een groep internationale wetenschappers, gestuurd aan Eurosurveillance.
 18. 22 november 2020 – Medewerking aan documentaire van DOCSFAIR – The system. In deze documentaire probeert Nico Sloot, een internationale ondernemer, samen met wetenschappers, artsen en deskundigen antwoorden te vinden op de vragen rondom het corona-virus. Hoe gevaarlijk is dit virus? Hoe ziet onze toekomst eruit? Staan de huidige maatregelen wel in verhouding met de risico’s van het virus? En wat voor impact heeft dit op onze maatschappij?
 19. 2 november 2020 – Bijdrage aan brief vanuit het Regenboogteam aan het kabinet aangaande de mondkapjesplicht. In deze brief wordt gesteld dat de mondkapverplichting niet voldoet aan de vereisten van noodzakelijkheid, proportionaliteit en subsidiariteit, zoals van een wettelijke regeling verwacht mag worden.
 20. 8 september 2020 – Bijdrage aan een brief vanuit het Regenboogteam aan de leden van de Tweede Kamer over de Tijdelijke wet maatregelen covid-19. In deze brief werden onder meer vragen gesteld over de noodzaak en proportionaliteit van de maatregelen.
 21. 11 augustus 2020 – Brief aan de leden van de Tweede Kamer, waarin wij hen opriepen zich onafhankelijk en kritisch te blijven informeren en de vragen te stellen die zij als deel van de democratische rechtstaat behoren te stellen.
 22. 30 juni 2020 – Brandbrief over coronamaatregelen . Deze brandbrief werd ondertekend door bijna 3000 artsen en medisch professionals en meer dan 20.000 bezorgde burgers. De grote steun zorgde ervoor dat de brandbrief veel besproken werd in media en politiek.

Wat we gaan doen

 1. Werkgroepen
  Over de volgende onderwerpen zijn of worden werkgroepen samengesteldNevenschade. Angst en ethiek. Testbeleid. Transmuraal / eerste lijn. Behandeling. Vaccins. Kwetsbaren. Mondkapjes. Immuniteit. Cijfers in perspectief. Nieuws updates. Website /inbox. Administratie / financieel
  Werkgroepen verbinden en zorgen voor snellere output en updates per onderwerp. Werkgroepen functioneren autonoom. Iemand van het Algemeen Bestuur is steeds betrokken en deelt content met het bestuur ter beoordeling voor de website.
 2. Pilotproject vroegbehandeling Covid-19 samen met de Stichting Mijn Data Onze Gezondheid. Dit project behelst de vroege behandeling van Covid-19 patiënten bij de huisarts. De effecten van de behandeling wordt gedocumenteerd door middel van zogenaamde ‘citizen science’. Dit is een vorm van wetenschap mede gebaseerd op door patiënten vrijwillig aangeleverde data. Bewijsgaring vindt tijdens de behandeling plaats en de analyse is achteraf. Voorwaarde is dat de gebruikte middelen veilig zijn.
 3. Ronde tafel gesprekken explorerend naar gezamenlijke doelen
 4. Periodieke nieuwsbrief
 5. Samenwerkingsverbanden
  – Uitbouwen samenwerkingsalliantie met HERSTEL-NL
  – Alliantie opbouwen met de Belgische artsen van de ‘omgekeerde lockdown’ 
  – Stichting Mijn Data Onze Gezondheid is de non-profit stichting achter het concept Citizen science. Dit is een pragmatische vorm van bewijsgaring met een actieve rol voor de patient. Deze vorm is zeer geschikt voor een pandemie, waar de urgentie op behandelen hoog is.
 6. Schrijven van opinieartikelen

Op de meest actuele en dringende thema's rond deze gezondheidscrisis ontwikkelen wij campagnes, met als doel om zoveel mogelijk mensen te bereiken met ons geluid: er zijn andere zienswijzen en oplossingen mogelijk. Onze meest actuele campagnes vind je hier. Fijn als je helpt om dit geluid breder bekend te maken, en deze campagnes wilt delen!