Acties: we zoeken de open dialoog op basis van onderbouwde inzichten
Hieronder een overzicht van wat we al deden en wat er op stapel staat. Heeft u suggesties of goede contacten bij pers of politiek? Meld het ons.

Wat we hebben gedaan

 1. 4 december 2020 – Samenwerking met HerstelNL, een groep van artsen, economen en andere beleidsonderzoekers en wetenschappers die de overheid oproepen om tot beter coronabeleid te komen en het coronabeleid met meer vrijheid door te rekenen. De oproep werd besproken bij nl, Hart van Nederland, RLT-Z en Beau. En hieruit is onder andere bij ESB het artikel ‘Verzwaring lockdown raakt kwetsbare werkenden hard’ verschenen.
 2. 2 december 2020 – Brief aan medische platforms en beroepsverenigingen waaronder KNMG, FMS, niv, en VVAA. De brief beschrijft de belangrijkste pijnpunten van het huidige Corona-beleid (pcr, asymptomaten, immuniteit, nevenschade) en vraagt vanuit daar om een gesprek op inhoud. We wachten nog op reacties. 
 3. 25 november 2020 – Bijdrage aan Retraction Paper, (verzoek om terugtrekken van het Corman-Drosten artikel, dat de basis vormt voor de wereldwijd gebruikte PCR test) Vanuit een groep internationale wetenschappers, gestuurd aan Eurosurveillance.
 4. 22 november 2020 -Medewerking aan documentaire van DOCSFAIR – The system. In deze documentaire probeert Nico Sloot, een internationale ondernemer, samen met wetenschappers, artsen en deskundigen antwoorden te vinden op de vragen rondom het corona-virus. Hoe gevaarlijk is dit virus? Hoe ziet onze toekomst eruit? Staan de huidige maatregelen wel in verhouding met de risico’s van het virus? En wat voor impact heeft dit op onze maatschappij?
 5. 2 november 2020- Bijdrage aan brief vanuit het Regenboogteam aan het kabinet aangaande de mondkapjesplicht. In deze brief wordt gesteld dat de mondkapverplichting niet voldoet niet aan de vereisten van noodzakelijkheid, proportionaliteit en subsidiariteit, zoals die van een wettelijke regeling verwacht mogen worden.
 6. 8 september 2020 – Bijdrage aan een brief vanuit het Regenboogteam aan de leden van de Tweede Kamer over de Tijdelijke wet maatregelen covid-19. In deze brief werden onder meer vragen gesteld over de noodzaak en proportionaliteit van de maatregelen.
 7. 11 augustus 2020 – Brief aan de leden van de Tweede Kamer, waarin wij hen opriepen zich onafhankelijk en kritisch te blijven informeren en de vragen te stellen die zij als deel van de democratische rechtstaat behoren te stellen.
 8. 30 juni 2020 – Brandbrief over Corona-maatregelen . Deze brandbrief werd ondertekend door bijna 3000 artsen en medisch professionals en meer dan 20.000 bezorgde burgers. De grote steun zorgde ervoor dat de brandbrief veel besproken werd in media en politiek.
 9. Artsen uit het Covid Collectief werken geregeld samen aan stukken met het ‘Regenboogteam’: een multidisciplinaire gelegenheidsformatie van hoogleraren, bedrijfskundigen, juristen, artsen en anderen. Zij hebben de Minister van VWS en de Tweede Kamer op 24 december een brief gestuurd met 24 vragen over de coronavaccins en -vaccinatie. Gezien het grote maatschappelijke belang hebben ook de lokale – en provinciale volksvertegenwoordigers een kopie ontvangen. Hierbij de brief.

Wat we gaan doen

 1. Werkgroepen
  Over de volgende onderwerpen zijn of worden werkgroepen samengesteldNevenschade. Angst en ethiek. Testbeleid. Transmuraal / eerste lijn. Behandeling. Vaccins. Kwetsbaren. Mondkapjes. Immuniteit. Cijfers in perspectief. Nieuws updates. Website /inbox. Administratie / financieel
  Werkgroepen verbinden en zorgen voor snellere output en updates per onderwerp. Werkgroepen functioneren autonoom. Iemand van het Algemeen Bestuur is steeds betrokken en deelt content met het bestuur ter beoordeling voor de website.
 2. Ronde tafel gesprekken explorerend naar gezamenlijke doelen
 3. Periodieke nieuwsbrief
 4. Samenwerkingsverbanden
  – Uitbouwen samenwerkingsalliantie met HERSTEL-NL https://www.herstel-nl.nl/
  – Alliantie opbouwen met de Belgische artsen van de ‘omgekeerde lockdown’ http://omgekeerdelockdown.simplesite.com/
 5. Schrijven van opinieartikelen
Hoe jij een bijdrage kunt leveren
Je kunt ons op verschillende manier ondersteunen. Door je aan te sluiten bij onze doelen en vriend te worden. Maar ook door mee te helpen of geld te doneren. Alle hulp is welkom!

Doneren

Word vriend

Meehelpen