Archief

In ons nieuwsarchief vind je oude nieuwsartikelen van anderen die wij belangrijk vinden om te delen.

Disclaimer: Artsen Collectief is niet verantwoordelijk voor de inhoud op de genoemde pagina’s van externen, waar naar verwezen wordt. Het delen van een pagina betekent niet dat het alle opvattingen deelt. Het Artsen Collectief ondersteunt het inwinnen en delen van (medische) informatie zonder censuur om een open gesprek/ wetenschappelijke discussie te stimuleren.

Veerkracht en herstel van Covid-19 | online event 20 mei

De huidige COVID-19-pandemie heeft een ongekende impact op de samenleving: sociale, economische en (mentale) ...

Forse overschatting van nieuw geïnfecteerden de komende tijd!

Bij PCR-testen zijn vals positieven een fors probleem. Dat is nu ook erkend door het Amerikaanse RIVM, door bij ...

Kritiek van linkse intelligentsia is verdwenen

Na een jaar alarmerende overheidscommunicatie aangaande het coronavirus, dagelijks door de media overgenomen, ...

Het versterken van het immuunsysteem is veel effectiever in het voorkomen van infecties dan alle maatregelen

Sinds de uitbraak van het coronavirus hebben we ons voornamelijk aan maatregelen moeten houden. Maar waarom heeft ...

5 stappenplan voor beteugelen van de epidemie

In het regeerakkoord zouden maatregelen aangekondigd moeten worden waarin ventilatie, uitbreiding zorgcapaciteit, ...

Duitse toneelspelers protesteren op hun eigen wijze

"Alles Dicht Machen" toont video's van Duitse acteurs die op satirische wijzen de maatregelen aan de kaak stellen. ...

Modellen voor verspreiding werken overal

Epidemiologen voorspellen hoe een virusuitbraak vorm krijgt. Maar hun modellen zijn ook van toepassing op andere ...

Je hoeft je niet te laten vaccineren

Bij een beroep op het Europese Handvest zal een afweging worden gemaakt over de noodzaak deel te nemen aan het ...

Is de sterfte aan vaccinatie terug te vinden in de CBS cijfers?

Michael Smulders, oud huisarts in Den Bosch maakte relevante video zie ook de samenvatting hier (link: ...

We moeten de afgrond in de ogen durven zien

We snakken naar vrijheid en naar open terrassen. Maar wat voor vrijheid zal dat zijn? Op welke afstand van elkaar? ...

CDC stelt zonder bewijs dat astmatische patiënten extra risico op ziekte en dood lopen

Ondanks de toezegging van de nieuwe directeur van het CDC om voortaan alleen op bewijs steunende adviezen te geven ...

Vaccineren kan invloed hebben op het ontstaan van mutaties

Sommige evolutionaire virologen zijn van mening dat virussen "verzwakken" of evolueren naar minder virulente ...