Archief

In ons nieuwsarchief vind je oude nieuwsartikelen van anderen die wij belangrijk vinden om te delen.

Disclaimer: Artsen Collectief is niet verantwoordelijk voor de inhoud op de genoemde pagina’s van externen, waar naar verwezen wordt. Het delen van een pagina betekent niet dat het alle opvattingen deelt. Het Artsen Collectief ondersteunt het inwinnen en delen van (medische) informatie zonder censuur om een open gesprek/ wetenschappelijke discussie te stimuleren.

Oproep om kosten-batenanalyse in de coronabestrijding

We denken dat de overheidsmaatregelen aanzienlijke bijkomende gezondheidsschade veroorzaken. Zo zijn ...

Duizenden Nederlanders lopen door de coronacrisis rond met niet-ontdekte kanker

Voor het eerst in dertig jaar is in 2020 bij minder patiënten kanker vastgesteld. Dat is geen goed nieuws, maar ...

Uit clusteronderzoek in Spanje blijkt geen verband te bestaan tussen het dragen van een mondkapje en overdracht van het virus

De virale belasting van indexgevallen was bepalend voor SARS-CoV-2 transmissie. Het risico op symptomatische ...

Het coronavirus zit in de lucht, niet op oppervlakten

Het virus wordt met grote en kleine druppeltjes door de lucht verspreid, zelden via oppervlakten. De ...

Besmettelijkheid hangt af van hoeveelheid virus

De virale belasting van de indexgevallen was bepalend voor de SARS-Covid-19 transmissie. Het risico op ...

Een strenge lock down is slecht voor de volksgezondheid

Een strenge lockdown – met avondklok, thuisblijven en het sluiten van winkels en scholen – is slecht voor de ...

Gedwongen isolatie nu mogelijk

Mensen die besmet zijn met het coronavirus maar niet vrijwillig in isolatie gaan, kunnen daartoe vanaf nu, 2 ...

Studenten op de rand van de afgrond door psychische belasting avondklok

De lockdowns met hun vrijheidsbeperkende maatregelen hebben onder studenten in Nederland al geleid tot een sterke ...

Start met het gezamenlijk voorbereiden van het herstelbeleid dat we na de coronacrisis gaan inzetten

Blijf de gezondheidscrisis bedwingen. Zet de steun aan ondernemers, werknemers en kwetsbare groepen voort en ...

Patiëntenvoorlichting over thuisbehandelmogelijkheden van Covid-19

Engelstalige gedetailleerde uitleg over Covid-19 symptomen, testen en welke stappen ondernomen kunnen worden ...

Bundel krachten om de negatieve effecten van de lockdown te beperken

"De pijn van de harde, lange lockdown is hevig en wordt overal in het land gevoeld. Dagelijks uiten zorgverleners ...

Zet in op meer vrijheid voor jongeren

Hoogleraar Jan Kremer (61), die het kabinet adviseert over het coronabeleid, is opvallend kritisch over de ...