Archief

In ons nieuwsarchief vind je oude nieuwsartikelen van anderen die wij belangrijk vinden om te delen.

Disclaimer: Artsen Collectief is niet verantwoordelijk voor de inhoud op de genoemde pagina’s van externen, waar naar verwezen wordt. Het delen van een pagina betekent niet dat het alle opvattingen deelt. Het Artsen Collectief ondersteunt het inwinnen en delen van (medische) informatie zonder censuur om een open gesprek/ wetenschappelijke discussie te stimuleren.

Pleidooi om massale vaccinatie tegen Covid-19 te stoppen

Vaccin-onderzoeker bepleit beëindiging van massavaccinatie omdat die de kwetsbaarheid voor de pandemie zou ...

Stand van zaken werking en bijwerking van de Covid-19 vaccins

Van vaccinatie kan een reductie van besmettingen verwacht worden. Weinig is echter nog bekend over de afname van ...

“De vaccins werken maar het virus blijft”

Immunologen verwachten dat het virus blijft en dat we er mee zullen moeten leren leven. De vaccins lijken te ...

T-cellen respons door vaccinatie nadat eerder infectie is doorgemaakt

De snelle implementatie van SARS-CoV-2-vaccinatie is nu een wereldwijde prioriteit. Succesvolle fase ...

Langdurig last van Corona

Tienduizenden Nederlanders kampen met een langdurige nasleep van een corona-infectie, long covid. Ze zijn ...

Coronaziekte is nauw geassocieerd met cardiaal lijden

Een aanzienlijk deel van de Amerikaanse Covid‐19-ziekenhuisopnames kan worden toegeschreven aan cardiometabole ...

Corona, bevindingen en afwegingen: werken de maatregelen?

Beschouwingen over het vaccin, proportionaliteit van de maatregelen en risico-gestuurd beleid. Civis Mundi » ...

Antilichamenrespons door vaccinatie nadat eerder een infectie is doorgemaakt

Mensen met een eerdere Sars-Cov2 infectie hebben na 1 injectie met het Pfizer-vaccin een respons die vele malen ...

Wel of geen prik op basis van heldere informatie

Patiënten informeren over het al dan niet ondergaan van een medische handeling is wettelijk verplicht. Ook over ...

‎‎Bijna geen besmettingen op scholen

CDC rapporteerde ten onrechte dat asymptomatische kinderen grote bron van verspreiding van het coronavirus zouden ...

Het sluiten van scholen is geen bewezen effectief middel

Sluiting van scholen schaadt kinderen. Het is een raadsel waarom dat toch gedaan word in weerwil van De Rechten ...

Oproep voor een open samenleving zonder test- of vaccinatiedwang

Petitie: Stop de test- en vaccinatiedwang voor openbaar vervoer, horeca, theaters, kerken, concertzalen en ...