Immuniteit

Immuniteit en het nieuwe corona virus De opbouw en aanwezigheid van immuniteit, zij het van nature, zij het door een vaccin, zij het door versterking ervan vanuit leefstijl, zijn belangrijke punten om uit de huidige maatregelen situatie te komen. Wij proberen in...

PCR test

– Algemeen Het doel van de bestrijding van COVID-19 (Corona) is het beschermen van de kwetsbaren en het kunnen bieden van zorg aan iedereen, ook wij ondersteunen dit doel; De PCR-testen (dit zijn de “corona testen” uit de teststraten) zijn ingezet als middel om...

Nevenschade

Sinds begin 2020 worden er wereldwijd diverse maatregelen getroffen om de verspreiding van Covid 19 tegen te gaan. De maatregelen variëren van een lockdown tot een beperkt aantal sociale contacten zowel thuis als elders, sociaal afstand bewaren, het dragen van...

Mondkapjes

Theoretisch hebben mondneusmaksers twee verschillende functies: 1. Persoonlijke bescherming bieden tegen infectieHieronder valt het dragen van een FFP2 masker voor zorgprofessionals die in contact met infectieuze patiënten komen2. Voorkomen van verspreiding van...

Eerste Lijn

Wij, een aantal bezorgde huisartsen, hebben ons aangesloten bij het Artsen Covid Collectief, omdat wij elke dag de gevolgen zien en ervaren van de buiten proportionele en ons inziens niet effectieve, of soms zelfs schadelijke maatregelen van het huidige corona beleid....

Angst

Angst in tijden van de Coronacrisis. Samenvatting De Covid-19 maatregelen hebben een negatief psychologisch effect op de korte, middellange en lange termijn en zijn zeer slecht voor de geestelijke volksgezondheid. De schadelijke gevolgen zoals minder sociale...