jan 26, 2024

Jaaroverzicht 2023 en voortuitblik 2024

jan 26, 2024

De voorzitter van het Artsen Collectief, emeritus-hoogleraar cardiothoracale chirurgie Jan Grandjean, blikte onlangs namens het bestuur met voldoening terug op 2023 en sprak met goede moed over de focus van 2024.

Hij stelde ook dat duidelijk is dat de coronavaccins voor meer ellende hebben gezorgd dan ze aan voordelen hebben opgeleverd, en bracht nogmaals in herinnering dat het European Medicines Agency (EMA) de coronavaccins uitsluitend op de markt heeft toegelaten voor individuele immunisatie – en absoluut niet voor het voorkomen, verminderen of beheersen van besmettingen. Velen willen hier nog steeds niet aan. ”Hij die ziet, heeft kritiek; hij die slaapt, stelt geen vraag.”

De bekende uitspraak over waarheid van de Duitse filosoof Arthur Schopenhauer (1788-1860) sluit hierbij aan: “Elke waarheid doorloopt drie stadia. Eerst wordt ze belachelijk gemaakt. Dan wordt ze hevig bestreden. Ten slotte wordt ze als iets dat altijd al vanzelfsprekend was aangenomen.”

Grandjean spreekt o.a. de hoop en verwachting uit dat er alsnog een effectieve parlementaire enquête over het coronabeleid zou komen.

Wat deed het Artsen Collectief in 2023 om bij te dragen aan een samenleving waarin waarheid en vrijheid omarmd kunnen worden?

1 Informatie delen

Op onze website publiceerden we 92 artikelen met feitelijke – maar door de reguliere media onderbelichte en voor de overheid vaak ongewenste – informatie voor artsen, gezondheidswerkers en het grote publiek. Deze artikelen werden in totaal 1,4 miljoen keer bekeken!

De top 5 van meest gelezen berichten in 2023:

  1. DNA-verontreiniging in Pfizer- en Moderna-mRNA-vaccins, 14 april 
  2. Hartschade door mRNA-vaccins bij jongens en jonge mannen loopt op, 9 januari 
  3. Opneembaar DNA aangetroffen in mRNA-vaccins, 25 oktober 
  4. Corona-mRNA-vaccinatie leidt tot immuuntolerantie, 6 september 
  5. Nieuwe signalen van hartontsteking bij gevaccineerde personen, 23 oktober 

Het artikel met hoogste aantal conversies naar andere talen:
‘Artsen Collectief presenteert: Geïnformeerde vaccinatiebeslissing’ (22 september) 

De meeste leestijd:
‘Britse cardioloog roept op tot onderzoek naar mRNA-vaccins’ (2 juni) 

2 Contact met medische organisaties en politiek

Het Artsen Collectief bleef het gesprek zoeken met verschillende medische organisaties, en droeg door het jaar heen bij aan politieke discussies: in januari door middel van een brief aan de Eerste Kamer over de Wet Publieke Gezondheid (Wpg), in februari, maart, mei en december door een briefwisseling met KNMG en de Federatie Medisch Specialisten omtrent onze bezorgdheid over het gevoerde beleid  gedurende de covid-19-pandemie, de daaropvolgende vaccinatiecampagne(s) en de onverklaarde oversterfte, in november met een brief aan Sanquin omtrent de informatiebijeenkomst coronavaccinaties en bloedveiligheid.

3 Voorlichting over vaccinveiligheid en -schade

Gedurende het hele jaar gaven we veel aandacht aan vaccinveiligheid en de daaraan gekoppelde vaccinatieschade. In juli en oktober organiseerden we samen met het Nederlands Teleartsen Genootschap webinars over therapeutische mogelijkheden bij vaccinatieschade en (long) covid.

In september werd een opiniestuk van het bestuur geplaatst in de Telegraaf: Hoe veilig is die coronaprik?

De nieuwe (en hopelijk allerlaatste) coronavaccinatieronde maakte de lancering van de ‘Geïnformeerde vaccinatiebeslissing’ noodzakelijk, ons eigen formulier voor informed consent – een campagne die ook internationaal de aandacht trok.

4 Campagne over gezondheidsbevordering

November stond in het teken van de campagne ‘Je lichaam is van jou’, met als thema persoonlijk eigenaarschap van je gezondheid, en gezondheidsbevordering, een campagne die veel mensen heeft bereikt, en donaties – waarvoor heel veel dank. Hierdoor kunnen we ons werk nog sterker voortzetten.

5 Meet-up ‘Toekomst van de zorg’

Dan was er nog de Blckbx meet-up, met deelname aan het panel ‘Toekomst van de zorg’ met een sterke intro van Evelien Peeters. Sowieso was het Artsen Collectief vaak zichtbaar in de uitzendingen van Blckbx Today.

6 En verder…

Door het Centrum Ethiek en Gezondheid werden we uitgenodigd bij te dragen aan een boek over pluralisme  dat dit jaar uitkomt. Uit het voorwoord van de redactie hierover:

In hoofdstuk 16 schrijven Evelien Peeters, Maarten Fornerod en Jan Grandjean van het Artsen Collectief over hun visie en ervaringen in het publieke debat tijdens de coronapandemie. Het Artsen Collectief is in 2020 ontstaan “uit bezorgdheid over de proportionaliteit en subsidiariteit van de coronamaatregelen, het ontbreken van een publiek debat en de afwezige ruimte voor twijfels ten opzichte van het overheidsbeleid rond de coronacrisis”. Volgens Peeters en Grandjean bestaat wetenschap bij de gratie van dialoog over verschillende gezichtspunten, zonder claim op de waarheid”. Een wetenschap die slechts één gezichtspunt onderzoekt of aanhangt is geen wetenschap, maar het zoeken naar een bevestiging van de status quo. Pluralisme is volgens hen onmisbaar bij een brede dialoog. Tegen deze achtergrond vragen ze zich af of het bestrijden van desinformatieen pluralisme samen kunnen gaan en wie vaststelt wat desinformatie is. 

Als Artsen Collectief geloven we in de kracht van verbinding voor gezondheid, en in september deed een groot team van 40 Artsen, gezondheidswerkers en vrienden mee aan de Damloop met een Artsen Collectief-Businessteam voor goede doelen: onze stichting.

Meer lezen over wat wij o.a. in 2024 deden. 

Vooruitblik 2024

Voor het nieuwe jaar hebben we iets heel moois in petto, nieuws hierover volgt binnenkort. Ook  willen we inzetten op verbeterde symptoomherkenning, diagnose en behandelopties voor coronavaccinatieschade. En wat blijft, is onze focus op positieve gezondheid, hoe we vitaliteit kunnen bevorderen en ons immuunsysteem versterken met onze levensstijl en onze houding. Wil je je laten leiden door angst of door vertrouwen? Dat gaat om een fundamentele verandering van het denken over gezondheid, waarbij de mens en zijn/haar zeggenschap over het eigen lichaam centraal staat, en niét de instituten en winstmaximalisatie van industrieën die ons afhankelijk maken. Onze visie is: lichamelijke autonomie en vertrouwen in ons eigen lichaam.

Tenslotte

Er is door een grote club vrijwilligers een enorme bijdrage geleverd aan het succes van het Artsen Collectief, met bijna 45.000 vrienden. Eén ding is zeker, de afgelopen vier jaar hebben we bewezen goed om te kunnen gaan met nieuwe ontwikkelingen. We zijn een sterke en gezonde organisatie en gaan vol goede moed door, samen met al deze weldenkende mensen!

Spread the love

Steun ons, word vriend!
Vindt u de artikelen van Artsen Collectief waardevol? Word dan vriend. Gratis! Als vriend krijgt u onze maandelijkse nieuwsbrief, kunt u suggesties doen aan ons redactieteam en blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen!
Samen staan we sterker. Van angst terug naar vertrouwen!

Disclaimer: Het Artsen Collectief is niet verantwoordelijk voor de inhoud op de genoemde pagina’s van externen waar naar verwezen wordt. Het delen van een pagina betekent niet dat het Artsen Collectief alle opvattingen deelt. Het Artsen Collectief ondersteunt het inwinnen en delen van (medische) informatie zonder censuur om een open gesprek / wetenschappelijke discussie te stimuleren.