sep 22, 2023

Artsen Collectief presenteert: Geïnformeerde vaccinatiebeslissing

sep 22, 2023

De nieuwe vaccinatieronde tegen het Sars-Cov-2-virus start waarschijnlijk maandag 2 oktober. Zo’n 4,8 miljoen mensen zullen dan volgens het RIVM in de derde week van september een uitnodiging krijgen om een prik te halen. Het animo lijkt niet heel hoog, maar toch wordt de druk weer opgevoerd om een volgende prik te nemen. Waarom eigenlijk?

Het Artsen Collectief is hier bezorgd over. Via dit artikel in de Telegraaf maken wij duidelijk dat een duidelijke risicoafweging nodig is. Alle voors en tegens zouden goed bekeken moeten worden om een besluit te kunnen nemen.

Weloverwogen beslissen

Zelf een weloverwogen besluit nemen om de aangeboden prik wel of niet te halen kan lastig zijn.
Zolang wij nog berichten krijgen van medische studenten die tijdens een college van hun docenten te horen krijgen “geen Covidvaccinatie, geen arts”, of van werknemers in de gezondheidszorg die zich gedwongen voelen zich te laten vaccineren, verstrekken wij de informatie die de overheid niet met ons deelt.

Om je te helpen in het maken van een beslissing over vaccinatie, ervoor uit te komen of bij je besluit te blijven, hebben wij een handig hulpmiddel gemaakt, de Geïnformeerde Vaccinatiebeslissing. Voor je werkgever, je decaan, je collega’s, of gewoon voor jezelf. Want jouw keuze maak je goed doordacht.
Zodat niemand zich meer vaccineert? Zeker niet. Wat ons betreft moet iedereen vrij zijn om te beslissen deze prik al dan niet te nemen. Maar ons streven is: op basis van breed gewogen informatie.

10 overwegingen

Via dit formulier kan iedereen uit 10 overwegingen kiezen om zijn of haar vaccinatiebeslissing duidelijk te maken. Voor elk van de 10 overwegingen is hier een toelichting met bronnen beschikbaar.

Uiteraard is dit niet alles wat er over mRNA-vaccins te zeggen valt. Daarom hebben we een in augustus gepubliceerde wetenschappelijke bijdrage (Engelstalig) hierover toegevoegd,

 

Print uit, vul in, en hou paraat

Met deze ‘Geïnformeerde vaccinatiebeslissing’ heb je altijd je belangrijkste overwegingen om je niet – of wel – te laten vaccineren paraat. Wellicht is je leidinggevende, je docent, je collega, het niet met je eens, maar een weldoordachte beslissing legt altijd gewicht in de schaal. En misschien zet je je gesprekspartner wel aan het denken?

Samen geïnformeerd, staan we sterker.

TOELICHTING EN BRONNEN

Algemeen:

Standpunt Artsen Collectief vanaf het begin:

Vanaf het begin hebben wij de nadruk gelegd op vrije keuze en het belang van veiligheid omtrent coronavaccinaties.

Up-to-date overzicht van Doctors for Covid ethics (D4CE):

Een gedegen boekwerk over vrijwel alle problematische aspecten van de mRNA-vaccinatietechnologie.

Specifieke bronnen voor de 10 overwegingen:

1. Gezondheidsrisico’s huidige Sars-Cov-2-varianten

Sars-Cov-2 was een gevaarlijk virus voor oude mensen en mensen met onderliggende aandoeningen. Voor de meeste 60-minners niet. Professor John Ioannidis (Stanford University), niet alleen een van de meest geciteerde artsen-wetenschappers ter wereld maar ook een van de redelijke stemmen in dit dossier. Hij concludeert dat voor niet-oude mensen het oorspronkelijke virus vergelijkbaar was met een zwaar griepseizoen. Omikron is nog veel minder gevaarlijk dan de eerdere virusvarianten.

  • Pezzullo AM, Axfors C, Contopoulos-Ioannidis DG, Apostolatos A, Ioannidis JPA. Age-stratified infection fatality rate of COVID-19 in the non-elderly population. Environ Res. 2023 Jan 1;216(Pt 3):114655. doi: 10.1016/j.envres.2022.114655. Epub 2022 Oct 28. PMID: 36341800; PMCID: PMC9613797.
  • Nyberg T, Bager P, Svalgaard IB, Bejko D, Bundle N, Evans J, Krause TG, McMenamin J, Mossong J, Mutch H, Omokanye A, Peralta-Santos A, Pinto-Leite P, Starrfelt J, Thelwall S, Veneti L, Whittaker R, Wood J, Pebody R, Presanis AM. A standardised protocol for relative SARS-CoV-2 variant severity assessment, applied to Omicron BA.1 and Delta in six European countries, October 2021 to February 2022. Euro Surveill. 2023 Sep;28(36):2300048. doi: 10.2807/1560-7917.ES.2023.28.36.2300048. PMID: 37676146; PMCID: PMC10486193.

 

2. Natuurlijke immuniteit door Sars-Cov-2-infectie versus vaccins

Natuurlijke immuniteit, verkregen door blootstelling aan het virus, beschermt vele malen meer en langduriger dan vaccinatie-immuniteit.

  • Clinical Infectious Diseases, Volume 75, Issue 1, 1 July 2022, Pages e545–e551

 

3. Immuniteit door coronavaccins en kans op bijwerkingen na meerdere mRNA-vaccininjecties

Een recente Duitse studie laat zien dat onder gezondheidswerkers er meer bijwerkingen zijn naarmate er meer doses mRNA-vaccin zijn toegediend.

 

4. Effectiviteitsonderzoek huidige mRNA-coronavaccins

Zowel Pfizer als Moderna presenteren slechts kleine studies; te klein om harde uitspraken te doen over veiligheid en effectiviteit.

 

5. Bescherming corona-mRNA-vaccins tegen omikron-virusoverdracht

Een recente meta-analyse van een groot aantal studies vindt geen significante verschillen tussen besmettingen van huisgenoten van gevaccineerde/geboosterde patiënten versus niet-gevaccineerde patienten met omikron.

Madewell ZJ, Yang Y, Longini IM Jr, Halloran ME, Dean NE. Household Secondary Attack Rates of SARS-CoV-2 by Variant and Vaccination Status: An Updated Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Netw Open. 2022 Apr 1;5(4):e229317. doi: 10.1001/jamanetworkopen.2022.9317. PMID: 35482308; PMCID: PMC9051991.

 

6. Ernstige bijwerkingen van corona mRNA-vaccins

De beste veiligheidsstudie tot nu toe, gebaseerd op de originele dubbelblinde, placebogecontroleerde studies van Pfizer en Moderna zelf, geanalyseerd door onafhankelijke onderzoekers met een grote staat van dienst. Zij vinden in de beperkte follow-up-tijd een 1/800 kans op een ernstige bijwerking.

  • Fraiman J, Erviti J, Jones M, Greenland S, Whelan P, Kaplan RM, Doshi P. Serious adverse events of special interest following mRNA COVID-19 vaccination in randomized trials in adults. Vaccine. 2022 Sep 22;40(40):5798-5805. doi: 10.1016/j.vaccine.2022.08.036. Epub 2022 Aug 31. PMID: 36055877; PMCID: PMC9428332.

 

7. Ernstige hartschade door mRNA-coronavaccins

Hartontsteking is een van de bekendste bijwerkingen van mRNA-coronavaccins. Bij jongens en jonge mannen is de kans hierop het grootst maar ook bij anderen zijn er sterke aanwijzingen van ernstige schade en zelfs overlijden.

 

8. Signalen van hartschade door mRNA-coronavaccins

Een prospectieve studie uit Zwitserland waarbij een groep gezondheidswerkers werd gemonitord na mRNA- vaccin-booster liet een hoog percentage (2,8%) verhoogde hartschademarkers in het bloed zien. Eerder had een Thaise studie bij 3,5% van jongens en jonge mannen verhoogde hartschademarkers gedetecteerd na de tweede injectie.

  • Buergin N, Lopez-Ayala P, Hirsiger JR, Mueller P, Median D, Glarner N, Rumora K, Herrmann T, Koechlin L, Haaf P, Rentsch K, Battegay M, Banderet F, Berger CT, Mueller C. Sex-specific differences in myocardial injury incidence after COVID-19 mRNA-1273 booster vaccination. Eur J Heart Fail. 2023 Jul 20. doi: 10.1002/ejhf.2978. Epub ahead of print. PMID: 37470105.
  •  https://artsencollectief.nl/studie-vindt-hartschade/

 

9. Er zijn geen onafhankelijke, gerandomiseerde, placebogecontroleerde
langetermijnstudies verricht voor veiligheid van mRNA-coronavaccins,
ook niet voor zwangeren en het (ongeboren) kind

De mRNA-vaccins zijn toegelaten ondanks gebrekkig onderzoek, toen bijwerkingen op lange termijn onmogelijk al bekend konden zijn. Langetermijnstudies zijn vervroegd afgebroken. Zwangere vrouwen werden geëxcludeerd uit de veiligheidsstudies van Pfizer en Moderna, en er is geen goede rechtvaardiging voor het blootstellen van zwangeren en ongeboren kinderen aan deze nieuwe vaccintechnologie. Retrospectieve studies die veiligheid voor moeder en kind beweren aan te tonen zijn niet transparant en kwalitatief onder de maat.

 

10. Onverklaarde oversterfte die mogelijk verband houdt met coronavaccins

Wereldwijd is er een onverklaarde oversterfte die vaak gelijke tred houdt met vaccinatierondes. Overheden weigeren om granulaire data (data waar vaccinatiestatus en -historie van een persoon gekoppeld kan worden aan overlijden en overlijdensdatum) ter beschikking te stellen om een oorzakelijk verband met vaccinatie te kunnen nagaan.

 

Spread the love

Steun ons, word vriend!
Vindt u de artikelen van Artsen Collectief waardevol? Word dan vriend. Gratis! Als vriend krijgt u onze maandelijkse nieuwsbrief, kunt u suggesties doen aan ons redactieteam en blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen!
Samen staan we sterker. Van angst terug naar vertrouwen!

Disclaimer: Het Artsen Collectief is niet verantwoordelijk voor de inhoud op de genoemde pagina’s van externen waar naar verwezen wordt. Het delen van een pagina betekent niet dat het Artsen Collectief alle opvattingen deelt. Het Artsen Collectief ondersteunt het inwinnen en delen van (medische) informatie zonder censuur om een open gesprek / wetenschappelijke discussie te stimuleren.